Bluebox 1.7.1 เมษายน 2559

 • + เพิ่มคำสั่ง "bluebox rollback" สำหรับย้อนเวอร์ชั่น Bluebox
 • - ลบผู้ใช้งาน "live" ออกจากระบบ Linux เพื่อความปลอดภัยของระบบ **
 • * แก้ไขปัญหาล็อคอินเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้ในเวอร์ชั่นล่าสุด
 • * แก้ปัญหา bluebox-core ไม่ทำงานบางครั้งและ Service crash บ่อย
 • * เปลี่ยนคำสั่ง bluebox show_admin_list เป็น bluebox admin_list
 • * อัพเดตการแปลภาษาไทย/ลาว
 • * อัพเดตตัวติดตั้งโปรแกรม Bluebox
 • * Database and web server opimization
 • * Note: ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อลดการเกิด Error ต่างๆ ของระบบ

Bluebox 1.7 มีนาคม 2559

 • + เพิ่มการรองรับภาษาตรุกรี (Turkish) ใน Bluebox Manager
 • + เพิ่มการตั้งค่าเขตเวลา (Timezone) ของระบบ
 • + เพิ่มฟังก์ชั่น "Bulk actions" สำหรับแก้ไข/ลบผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคน
 • + เพิ่มรายละเอียดจำนวนบัตรในหน้าพิมพ์บัตรอินทอร์เน็ต
 • + เพิ่มระบบ "Walled Garden"
 • + เพิ่มการตรวจสอบฮาร์ดดิสและ File System ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
 • * เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Web Server
 • * แก้ไขพื้นหลังสีแดงในหน้า Permission Denied
 • * ปรับปรุงการแสดงผล "Network traffic monitoring graphs" หลังการปิดเครื่องเป็นเวลานาน
 • * ปรับปรุงวิธีบล็อคการใช้งาน P2P และ BitTorrent (อัพเดต Pattern)
 • * อัพเกรดเวอร์ชั่น Linux Kernel 3.2 และ IPSET 6.27 (เฉพาะเครื่องติดตั้งใหม่)

Bluebox 1.6.2 พฤศจิกายน 2558

 • + เพิ่มฟังก์ชั่น Background Blur Level สำหรับหน้า Hotspot Login
 • * แก้ไข Bugs สำหรับเครื่องที่ติดตั้ง Bluebox ใหม่
 • * แก้ไข Bugs โปรไฟล์ Generated สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • * แก้ไข Bugs สถานะ "ออนไลน์" ในหน้าผู้ใช้งานหาย
 • * แก้ไขปัญหาปุ่มลบผู้ใช้งาน Inactive ทั้งหมดหาย
 • * เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลการกำหนด Bandwidth จาก Smallint (32,767) เป็น Integer (2,147,483,647)

Bluebox 1.6.1 พฤศจิกายน 2558

 • * ปรับปรุง User Interface เล็กน้อย + เพิ่มไอคอน/รูปสัญลักษณ์
 • + เพิ่มแอดมิน "Front desk" สำหรับพนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์
 • + เพิ่มฟังก์ชั่น "จดจำผู้ใช้งาน" ในหน้า Hotspot Login
 • + เพิ่ม Favicon ในหน้า Hotspot Login
 • + เพิ่มการบันทึกรูปแบบบัตรอินเทอร์เน็ตครั้งล่าสุดไว้
 • * การสั่งพิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ตหลังจากสร้างผู้ใช้งาน จะใช้รูปแบบบัตรที่ถูกบันทึกไว้
 • * อนุญาติให้กรอก . - และ _ ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก Hotspot Login ได้ทั้งชื่อและนามสกุล
 • * แก้ไขปัญหาปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานหาย
 • * แก้ไขการกำหนด Bandwidth ของโปรไฟล์ สามารถระบุด้วยตัวเลขจำนวนเต็มอย่างอิสระ

Bluebox 1.6 กันยายน 2558

 • * ปรับปรุง User Interface ใหม่ + เพิ่มความไหลลื่นในการใช้งาน (Animated UI)
 • + เพิ่มการใช้งาน Bluebox Manager หลายภาษา (ไทย-อังกฤษ-ลาว) (Supported Thai-English-Laos)
 • + เพิ่มระบบป้องกันการเข้าสู่ระบบ Bluebox Manager จากผู้ไม่หวังดี (พลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้งใน 1 นาที)
 • + เพิ่มความสามารถในการ Preview หน้า Hotspot Login ได้ทั้งในและนอกเครือข่าย
 • + เพิ่มโปรไฟล์สงวน "Generated" สำหรับ "Single Click Login"
 • + เพิ่มระบบ "Single Click Login"
 • + เพิ่มระบบ "การบล็อคหมายเลข MAC"
 • + เพิ่มระบบป้องกัน MAC ซ้ำซ้อนจากแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
 • + เพิ่มภาษาที่ใช้แสดงของ Hotspot Login ใน "ปรับแต่งธีม"
 • + เพิ่มรูปแบบบัตรอินเทอร์เน็ต (Mini ticket without logo) พิมพ์บัตรได้ 36 ใบต่อ A4
 • + เพิ่ม "ข้อความใต้บัตรอินเทอร์เน็ต" ผู้ดูแลสามารถแก้ไขข้อความได้เอง
 • - ลบฟังก์ชั่น "จดจำผู้ใช้งาน" ในหน้า Hotspot Login
 • * ลดขนาด "ไฟล์รายงาน" ให้เล็กลงกว่า 50% เพื่อดาวน์โหลดลง PC ได้เร็วขึ้น
 • * แก้ไขปัญหาไม่เก็บรายงานเมื่อ Login failed
 • * แก้ไขปัญหาโลโก้หน้าบัตรอินเทอร์เน็ตหาย
 • * ปรับปรุงรูปแบบบัตรอินเทอร์เน็ตใหม่ ลดขนาดบัตรและปรับแต่งให้ทันสมัยมากขึ้น
 • * เปลี่ยน "รูปภาพ Background" สำหรับหน้า Hotspot Login ใหม่ยกเซ็ต
 • * ปรับปรุงวิธีบล็อคการใช้งาน HTTPS (SSL)
 • * แก้บั๊กตัวติดตั้งโปรแกรม Bluebox
 • * Note: ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อลดการเกิด Error ต่างๆ ของระบบ
 • * Note: ปรับปรุงระบบ Security ของ Bluebox เพิ่มเติมมากกว่า 10 จุด

Bluebox 1.5.15 มกราคม 2558

 • * แก้ไขปัญหาการ Import ไฟล์ CSV เมื่อนำเข้าผู้ใช้งาน
 • * ยกเลิกการบังคับให้ระบุ "คำนำหน้าชื่อผู้ใช้งาน" (Username Prefix) เมื่อสร้างผู้ใช้งานหลายคน
 • * ยกเลิกการกำหนด "จำนวนเครื่องที่ใช้งาน" เมื่อตั้งค่า MAC option ไว้
 • * บังคับ Disconnect ผู้ใช้งานทันทีเมื่อมีการแก้ไข/ลบโปรไฟล์นั้น

Bluebox 1.5.14 ธันวาคม 2557

 • + เพิ่มระบบสมัครสมาชิกด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องด้วยบัตรประชาชน ***
 • + เพิ่มผู้ให้บริการ DynDNS.com ในการใช้งาน DDNS **
 • + เพิ่มระบบการแจ้งเตือนผู้ใช้งานก่อนหมดอายุ [Hotspot Login]
 • + เพิ่มการกำหนด URL หลังจากเข้าสู่ระบบ [Hotspot Login]
 • + เพิ่มแสดง/ไม่แสดง Bandwidth ผู้ใช้งาน [Hotspot Login]
 • * แก้ไขปัญหา "License is invalid."
 • * ปรับปรุงการแสดงผล "จุดเชื่อมต่อ"
 • * แก้ไขดีไซน์ปุ่มคลิก (Button)
 • * แก้บั๊กตัวติดตั้งโปรแกรม Bluebox

Bluebox 1.5.13 ตุลาคม 2557

 • * แก้ปัญหา Session's Bandwidth
 • * แก้ไขคำเขียนในหน้า "รายงาน" ให้ชัดเจนขึ้น

Bluebox 1.5.12 กันยายน 2557

 • * แก้ปัญหา License is Expired สำหรับผู้ติดตั้งใหม่
 • * แก้ปัญหา Network Traffic Monitoring

Bluebox 1.5.11 กันยายน 2557

 • + ระบบอัพเดต Bluebox Updater รูปแบบใหม่ แสดงรายการ Changelog ก่อนคลิกอัพเดต
 • + เพิ่มระบบซ่อมแซม Session โดยอัตโนมติ
 • + เพิ่มคำสั่ง bluebox show_admin_list
 • + เพิ่มฟังก์ชั่นการกำหนด "วันหมดอายุ" ในหน้า "ผู้ใช้งาน"
 • + เพิ่มรายละเอียดการใช้งานที่มากขึ้นในหน้า "ผู้ใช้งาน"
 • + แสดง "พบครั้งล่าสุด" ในหน้า "จุดเชื่อมต่อ"
 • + แสดงเวลาหมดอายุในหน้า Hotspot Login
 • * แก้ปัญหาตัวนับเวลาของ Session เมื่อมีการใช้งานข้ามคืน
 • * แก้ปัญหา Bandwidth ขาอัพโหลดที่ตรงกับ Session ก่อนหน้านี้
 • * แก้ปัญหา Export CSV ภาษาไทย (บางฟอร์แมต)
 • * กำหนดให้ DDNS ทำงานอยู่บน eth1 เท่านั้น
 • * เพิ่มเวลา HTTP requests timeout เป็น 10m
 • * ปรับปรุง UI ของ Bluebox Manager ให้เบี้ยวน้อยลง
 • * ปรับปรุงระบบความปลอกภัยของ Bluebox License มากยิ่งขึ้น
 • * Note: ปรับแต่ง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดอาการ Crash ของโปรแกรมมากกว่า 20 จุด โดยรวมคือโปรแกรมเสถียร (Stable) มากขึ้น
 • * Note: ปรับแต่ง Source Code และจัดเรียงระบบ Directory ภายในโปรแกรมใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับเวอร์ชั่นถัดไป

Bluebox 1.5.10 กรกฎาคม 2557

 • + แสดงเวลาใช้งานที่เหลืออยู่ (วันนี้/เดือนนี้/ทั้งหมด) ในหน้าข้อมูลผู้ใช้งานและใน Bluebox Manager
 • * แก้ปัญหาขนาดจำนวนอุปกรณ์ Access Point
 • * แก้ปัญหาตัวนับเวลาของ Session
 • * แก้ปัญหา Change Password Page Not Found

Bluebox 1.5.9 กรกฎาคม 2557

 • + เพิ่มขนาดจำนวนอุปกรณ์ Access Point
 • + เพิ่มเวลา "ตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ใช้งาน" สูงสุด 8 ชั่วโมง
 • * แก้ปัญหาตัวนับเวลาของ Session
 • * แก้ปัญหาพิมพ์ Ticket พร้อมกันปริมาณมาก
 • * แก้ปัญหา Status New/Active ของ User

Bluebox 1.5.8 มิถุนายน 2557

 • + เพิ่มคำสั่ง bluebox ipconfig
 • + เพิ่มคำสั่ง bluebox license
 • + เพิ่มระบบคำนวณเวลาทับซ้อนเมื่อ 1 User มีการใช้งานพร้อมกัน
 • + เพิ่มขนาดเครือข่าย LAN สูงสุดที่ 4,096 เครื่อง
 • + แสดงข้อความแจ้งเตอนเมื่อ Bluebox License หมดอายุหรือถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
 • * แก้ปัญหาคำนวณ DHCP Lease Max ผิดพลาด
 • * แก้ปัญหาการจำกัดชั่วโมงการใช้งานเมื่อมีการใช้งานข้ามคืน (ปัญหาเที่ยงคืน)
 • * Note: Bluebox Manager เปลี่ยนมาใช้การอ้างอิงด้วย User's ID และ Session's ID แทน
 • * Note: ปรับปรุงประสิทธิภาพการคำนวณเวลาการใช้งาน (เฉพาะส่วนนี้ใช้ทรัพยากรลดลงและประมวลผลเร็วขึ้นกว่า 50%)

Bluebox 1.5.7 พฤษภาคม 2557

 • * แก้ปัญหา Session ค้างในระบบและยังคงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

Bluebox 1.5.6 เมษายน 2557

 • * แก้ปัญหา "จุดเชื่อมต่อ"
 • * แก้ปัญหาการตรวจสอบผู้ใช้งาน Netcut

Bluebox 1.5.5 เมษายน 2557

 • * แก้บั๊กตัวติดตั้งโปรแกรม Bluebox เวอร์ชั่นล่าสุด

Bluebox 1.5.4 เมษายน 2557

 • + เพิ่มระบบ License Level
 • + เพิ่มขนาดสูงสุดของ Load average ในหน้าแดชบอร์ดจาก 2.0 เป็น 20.0
 • + เพิ่มข้อมูล CPU ในหน้าแดชบอร์ด
 • + แสดงชื่อโปรไฟล์ในหน้า Hotspot Login
 • + เพิ่ม WAN weight เพื่อการทำ Load Balance ที่ดีขึ้น
 • + เพิ่มไฟล์ Encryption log และ Hashing ลงในไฟล์รายงานสำหรับดาวน์โหลดลง PC
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * แก้ปัญหา "ตั้งค่าระบบ"
 • * แก้ปัญหาตัดการเชื่อมต่อบาง Session ไม่ได้เมื่อเปิดเครื่องเซิฟเวอร์ขึ้นมาใหม่
 • * แก้ปัญหา Session ค้างหลังผู้ใช้งานออกจากระบบแล้ว
 • * ปรับแต่งบัตรผู้ใช้งานให้ดูสวยงามขึ้น
 • * แก้ปัญหาเส้นขอบ (border) หายสำหรับบัตรผู้ใช้งาน
 • * แก้ปัญหาการคำนวณ Bandwidth รวมของผู้ใช้งาน
 • * ปรับแต่งรูปธงในเมนูเปลี่ยนภาษา Hotspot Login
 • * Note: ปรับปรุงระบบ Load Balance + FailOver ทำงานได้ดีขึ้น

Bluebox 1.5.3 กุมภาพันธ์ 2557

 • + เพิ่มการใช้งานหลายภาษา WiFi Hotspot Login (ไทย-อังกฤษ)
 • + เพิ่มการใช้งาน Ajax ใน WiFi Hotspot Login แทนการ Refresh ทั้ง Web Page
 • + เพิ่มการค้นหาผู้ใช้งานจาก "รายละเอียด" ของผู้ใช้งาน
 • + เพิ่มตัวกรอกผู้ใช้งานใน "พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต"
 • + เพิ่มการแสดงรายละเอียดใน "ใครออนไลน์"
 • + เพิ่มระบบซ่อมแซม Session อัตโนมัติด้วยตัวเองเวลาเกิดปัญหาการใช้งาน
 • * แก้ปัญหาการทำงานของ DHCP เล็กน้อย
 • * แก้ไขค่าปริยายเวลา Redirect เป็น 2s (จากปกติ 3s ใน Bluebox Manager)
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * แก้บั๊กปุ่มพิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ตหลังจากเพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อย
 • * ลดขนาดรูปภาพ Background เพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถดาวน์ได้เร็วขึ้น
 • * แก้บั๊ก Load Balance := เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ Connection Tracking

Bluebox 1.5.2 มกราคม 2557

 • * แก้บั๊กหลายจุด

Bluebox 1.5.1 มกราคม 2557

 • + อนุญาตให้สามารถใช้งาน DNS จากภายนอกได้ แม้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบก็ตาม
 • + เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบการใช้งาน Netcut
 • * แก้ไขจาก "แสดง 100 เซสชั่นล่าสุด" -> "แสดง 50 เซสชั่นล่าสุด"
 • * แก้ปัญหา root ไม่สามารถเข้าใช้งาน SFTP ได้
 • * แก้บั๊กแสดงสถานะ Online ผิดพลาดในหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน
 • * แก้บั๊กไม่สามารถเปิดหน้า Network Connections ได้ในกรณีที่ใช้งาน NIC ไม่ครบทุกอัน
 • * แก้ปัญหา WiFi Hotspot Login ไม่สามารถทำงานได้ในมือถือบางรุ่น
 • * แก้ปัญหา Bluebox Theme Layout 6 ไม่สามารถกรอก Username และ Password ได้
 • - ยกเลิกการแสดงกราฟ Network Traffic Monitoring บนมือถือ

Bluebox 1.5 (2014 Edition) มกราคม 2557

 • * ปรับปรุง User Interface ใหม่ทั้งระบบ (2014 Edition)
 • * แก้ไข User Interface ทั้งหมดให้เป็นภาษาไทย (Supported Thai)
 • * รองรับการใช้งานบนมือถือทุกระบบ 100%
 • * ปรับปรุงโปรแกรมการติดตั้ง BlueboxOS ใหม่ทั้งหมด
 • + เพิ่มระบบติดตั้ง Bluebox โดยอัตโนมติ
 • + เพิ่ม "ตั้งค่าระบบ"
 • + เพิ่ม "จุดเชื่อมต่อ"
 • + เพิ่ม "ปรับแต่งธีม"
 • + เพิ่ม "การตั้งค่าความปลอดภัย"
 • + เพิ่ม "ตั้งเวลาปิดเครื่องเซิฟเวอร์อัตโนมัติ"
 • + เพิ่มรูปแบบหน้า WiFi Hotspot Login และ Background ให้เลือกมากกว่า 20 รายการ
 • + เพิ่มตารางแสดง 100 เซสซั่นล่าสุดในหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน
 • + เพิ่มรูปแบบการพิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต
 • + เพิ่มแบบฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
 • + Disconnect เซสชั่นก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้เข้าใช้งานซ้ำกันเกินกำหนด
 • + เพื่มลิงค์ในหน้า Redirect ไปยัง WiFi Hotspot Login (สำหรับบาง Broswer ที่มีปัญหา)
 • - ลบ Bluebox APIs ที่ไม่จำเป็นออก
 • * Admin และ Staff ที่หมดอายุแล้วยังสามารถเข้าสู่ระบบ Bluebox Manager ได้
 • * การตั้งค่าการเชื่อมต่อสามารถทำได้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น
 • * ปรับแต่งประสิทธิภาพของ DHCP (จ่าย IP ได้เร็วและเสถียรขึ้นมาก)
 • * แสดงกราฟ Network Traffic Monitoring แบบ Real-Time
 • * ยกเลิกสถานะ read-only partition ในกรณีที่ Harddisk มีปัญหา
 • * เข้าสู่ระบบ Linux อัตโนมัติด้วย root
 • * ปรับแต่งการทำงานของ Web Accelator
 • * Note: เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วการประมวลผล (ใช้ทรัพยากรลดลงกว่า 20%)

Bluebox 1.4 ธันวาคม 2556

 • + รองรับการใช้งาน Bluebox Manager ผ่านการเข้ารหัสด้วย SSL (https://10.0.0.1:20000)
 • + เพิ่มปุ่มสำหรับลบ Inactive User ทั้งหมด
 • + เพิ่ม No-IP (Free Dynamic DNS)
 • * ปรับปรุงการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ bluebox-web
 • * ปรับปรุงการตรวจสอบสถานะ Network Card Interface

Bluebox 1.3.3 พฤศจิกายน 2556

 • * แก้บั๊ก Staff ต้องไม่สามารถสร้าง Admin ได้
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * แก้บั๊ก Web Error
 • * ปรับปรุง Username ให้ไม่สามารถกรอกเว้นวรรค (white space) ลงไปได้
 • * Note: Username และ Password สามารถกำหนดได้ต่ำสุด 4 ตัวอักษร (จากเดิม 8 ตัวอักษร)

Bluebox 1.3.2 พฤศจิกายน 2556

 • + User Status
 • * แก้บั๊กการควบคุม Bandwidth เพี้ยนหลังจาก User ออกจากระบบ
 • * แก้ปัญหา Encoding ของ Users Export to CSV
 • * แก้บั๊ก Bluebox License
 • * แก้บั๊ก User's Remain Time
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * แก้บั๊ก FailOver
 • * แก้บั๊ก Web Error
 • * Note: การพิมพ์ Internet Access Card จะเรียงตามชื่อผู้ใช้งาน (Username) เป็นหลัก
 • * แก้บั๊ก Bandwidth ไม่ตรงในหน้า Who's Online

Bluebox 1.3.1 พฤศจิกายน 2556

 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * ปรับปรุงระบบ Bluebox Update (+เพิ่มเวลา Timeout)

Bluebox 1.3 ตุลาคม 2556

 • + ติดตั้ง Package เพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ Bluebox ในอนาคต
 • + รองรับการติดตั้ง Bluebox บน Hardware RAID
 • + รองรับการติดตั้ง Bluebox บน VMWARE ESXI
 • + รองรับการ์ดแลนตระกูล Broadcom NetXtreme II
 • + รองรับการ์ดแลนตระกูล Broadcom NetXtreme II 10Gb
 • + รองรับการ์ดแลนตระกูล Realtek
 • + สามารถกำหนด Idle Timeout ได้ด้วยตัวเอง
 • + เพิ่มการกำหนด Session Timeout และกำหนดรูปแบบการหมดอายุได้มากขึ้น
 • + 1 User สามารถใช้งานได้หลาย Session พร้อมกัน (Simultaneous Use)
 • + เพิ่มคอลัมน์ online_time, expired_at สำหรับการ Export User ในไฟล์ CSV
 • + เพิ่มการปรับแต่ง DHCP server
 • + เพิ่มการกำหนด DNS nameserver ในระดับ WANs
 • - ลบ Package ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
 • - ยกเลิกการพยายามเชื่อมต่อ IPv6 ในระดับ OS (Disabled IPv6)
 • - ยกเลิกการ Unblock BitTorrent ในกรณีที่ User ออกจากระบบ
 • - ยกเลิกการปรับสถานะ User และการ Refill
 • * แก้บั๊ก bluebox-web ป้องกันอาการล่ม (crashed) บ่อย
 • * แก้บั๊ก Session ไม่ทำงานตอน Startup
 • * แก้บั๊ก Session Time-Out
 • * แก้บั๊กการแปลค่า Username และ Password ของ Bluebox Apps
 • * แก้บั๊กการแก้ไข User ของ Bluebox API
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * ปรับปรุงโครงสร้างในระดับการพัฒนาทั้งหมดของ Bluebox
 • * ปรับปรุงการวางโครงสร้างไฟล์ Config ของ Service ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • * ปรับปรุงระบบ Bluebox Update
 • * ปรับปรุงระบบ DNS nameserver
 • * ปรับแต่ง Web server เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่มากขึ้น
 • * ปรับแต่ง Database server เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่มากขึ้น
 • * ปรับปรุงความเร็วในการเชื่อมต่อ SSH server
 • * Note: เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วการประมวลผล
 • * Note: เสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับ Bluebox License (+SSL)

Bluebox 1.2.5 กรกฎาคม 2556

 • + แสดง errors ของ PHP5 (สำหรับนักพัฒนา)
 • + เพิ่ม bluebox-core
 • - ลบ bluebox-engine
 • * แก้บั๊ก 502 error
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * ปรับปรุง Network Traffic Monitoring
 • * ปรับปรุง Web Blocker
 • * ปรับปรุง BitTorrent Blocker
 • * ปรับปรุง configuration ของ monit
 • * ปรับปรุง bluebox-core และ bluebox-web
 • * Note: เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วการประมวลผล

Bluebox 1.2.4 มิถุนายน 2556

 • + สนับสนุนการ redirect ผ่าน HTTPS สำหรับ Wi-Fi Login
 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * แก้บั๊ก Add Multiple Users
 • * แก้บั๊กการนับจำนวนของ Profile with Firewall
 • * Note: กำหนด User's username, password, description ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ
 • * Note: กำหนด Profile's name ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ

Bluebox 1.2.3 มิถุนายน 2556

 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * แก้บั๊ก Port Blocker

Bluebox 1.2.2 มิถุนายน 2556

 • * แก้บั๊ก Network Traffic Monitoring
 • * ปรับปรุง Bluebox API

Bluebox 1.2.1 มิถุนายน 2556

 • + เพิ่ม monit
 • * แก้บั๊ก Auto Login
 • * ปรับปรุงไฟล์ CSV สำหรับใช้งานบน MS Office ได้ดีขึ้น

Bluebox 1.2 มิถุนายน 2556

 • + รองรับการ Update Bluebox ผ่านหน้าเว็บไซต์
 • + เพิ่มคำสั่ง bluebox ipswap
 • + เพิ่ม Network Traffic Monitoring
 • + เพิ่มการกำหนดช่วงเวลาสำหรับ Port Blocker และ BitTorrent Blocker
 • + เพิ่มการแสดงผล BitTorrent Usage ในหน้า Who's Online
 • + เพิ่มปุ่มพิมพ์ Internet Access Card หลังจากเพิ่ม Users สำเร็จ
 • + เพิ่มชื่อ Profile ลง Internet Access Card
 • + เพิ่มหน้า Profile Manager
 • + เพิ่มตัวเลือก Profile's bandwidth
 • + เพิ่ม Profiles, Sessions และ Network สำหรับ Bluebox API
 • + เพิ่ม LAN network interface controller
 • + เพิ่ม 4th WAN
 • + เพิ่มสถานะ WAN (online/offline)
 • + เพิ่มหน้า Successful
 • + เพิ่มหน้า Error
 • + เพิ่ม Startup script สำหรับ Bluebox Apps
 • + เพิ่มฐานข้อมูล SQLite สำหรับ Bluebox Apps
 • - ลบ USER network interface controller
 • * แก้บั๊กการตรวจสอบ Bluebox License
 • * แก้บั๊ก Port Forwarding
 • * แก้บั๊ก User Sessions
 • * แก้บั๊ก LAN subnet (คำนวนผิดพลาด)
 • * แก้บั๊ก DNS Nameservers
 • * แก้บั๊ก Profile's bandwidth (คำนวนผิดพลาด)
 • * แก้บั๊กดาวน์โหลด Report ไม่ได้
 • * ปรับปรุง Internet Access Card (10 ใบ/หน้า)
 • * ปรับปรุง BitTorrent Blocker
 • * ปรับปรุง WAN subnet (เพิ่มความยืดหยุ่น)
 • * ปรับปรุง iptables rules ให้เรียบง่ายขึ้น
 • * ปรับปรุงการฟิลเตอร์บน Users
 • * ปรับปรุง Load Balance with FailOver
 • * ปรับปรุงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์ม (Form validators)
 • * ปรับปรุง Success messages
 • * ปรับปรุง Error messages
 • * ปรับปรุง Bluebox API
 • * Note: ปรับปรุง Report API ให้เป็นรูปแบบ json
 • * Note: Disconnect อัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไข/ลบ User
 • * Note: Inactive User เมื่อหมดอายุการใช้งาน
 • * Note: ลดเวลา Idle timeout เหลือ 240s
 • * Note: ลดเวลา FailOver delay เหลือ 30s
 • * Note: ออกแบบและพัฒนา UI/UX แบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด
 • * Note: เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วการประมวลผล

Bluebox 1.1.1 เมษายน 2556

 • * แก้บั๊กหลายจุด

Bluebox 1.1 มีนาคม 2556

 • * แก้บั๊กกว่า 20 จุด
 • * ปรับปรุงไฟล์ CSV ของ Report
 • * ปรับปรุง User Interface
 • * Note: เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วการประมวลผล

Bluebox 1.0 มีนาคม 2556

 • + Bluebox ลืมตามดูโลก