ขั้นสูง

  • ขั้นสูง 01 - การแก้ปัญหาโดยทั่วไป
    หากเกิดปัญหาที่ทำให้ Bluebox ของคุณไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ขอให้คุณสำรวจดูก่อนว่า Bluebox ของคุณมีอาการคล้ายกับในกรณีเหล่านี้หรือไม่? หากคุณพบว่า Bluebox ของคุณมีปัญหาเหมือนในกรณีเหล่านี้ ให้คุณ Rest..
  • ขั้นสูง 02 - การรีโมทเข้าระบบผ่าน SSH
    คุณสามารถรีโมทเข้าไปยังเซิฟเวอร์ Bluebox ผ่าน SSH (Secure Shell) เพื่อเข้ามาจัดการหรือใช้ Linux Command ได้ด้วยโปรแกรม PuTTY ให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรม PuTTY และเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ Bluebox ได้โดยการระ..
  • ขั้นสูง 03 - การเข้าถึงไฟล์ผ่าน FTP
    ในการเข้ามาจัดการไฟล์ที่อยู่ใน Bluebox คุณสามารถทำได้ผ่านบริการ FTP (File Transfer Protocal) ด้วยโปรแกรม FTP Client ตัวอย่างเช่น FileZilla ให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla และเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ B..