การใช้งานทั่วไป

 • การใช้งานทั่วไป 01 - Bluebox Manager
  Bluebox Manager คือส่วนจัดการ Bluebox ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการผู้ใช้งานและระบบเครือข่ายทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย (1) แดชบอร์ด, (2) ผู้ใช้งาน, (3) ใครออนไลน์, (4) รายงาน, (5) ตั้งค่าระบบ, (6) เครือข่..
 • การใช้งานทั่วไป 02 - แดชบอร์ด
  เมื่อเข้ามาใน Bluebox Manager คุณจะพบกับส่วนแดชบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่แสดงภาพรวมของข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด รวมถึงแสดงข้อมูลและสถานะการทำงานต่างๆ ของเครื่องเซิฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็น เวอร์ชั่นปัจจุบันที่..
 • การใช้งานทั่วไป 03 - ผู้ใช้งาน
  ในส่วนผู้ใช้งานนี้เป็น ส่วนที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย (1) ส่วนจัดการโปรไฟล์, (2) นำเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ใช้งาน, (3) พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต โดยจะแสดงรายช..
 • การใช้งานทั่วไป 04 - ส่วนจัดการโปรไฟล์
  จัดกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อแยกระดับหรือพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานออกจากกัน ได้ที่เมนู ส่วนจัดการโปรไฟล์ ในส่วนผู้ใช้งาน โดยคุณจะสามารถสร้างโปรไฟล์เพื่อกำหนดหรือจำกัดเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้งานได..
 • การใช้งานทั่วไป 05 - สร้างผู้ใช้งาน
  ในส่วนผู้ใช้งานคุณจะสามารถ สร้าง/เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ได้โดยคลิก สร้างผู้ใช้งานใหม่ จากนั้นแบบฟอร์มสำหรับ สร้างผู้ใช้งานคนเดียว จะปรากฎขึ้นทันที หรือในกรณีที่คุณต้องการสร้างผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคนก็สามา..
 • การใช้งานทั่วไป 06 - นำเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ใช้งาน
  คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้งานจากไฟล์ CSV หรือดาวน์โหลดรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดได้ที่เมนู นำเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ใช้งาน ในส่วนผู้ใช้งาน โดยในกรณีที่คุณมีไฟล์ข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นของพนักงาน นักเร..
 • การใช้งานทั่วไป 07 - พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต
  คุณสามารถพิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานได้ที่เมนู พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต ในส่วนผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือกพิมพ์บัตรได้ทั้งจากผู้ใช้งานทั้งหมดหรือแค่เฉพาะผู้ใช้งานที่ต้องการได้ ทั้งนี้หากคุณต้องการพิมพ์..
 • การใช้งานทั่วไป 08 - ใครออนไลน์
  ในส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์ทั้งหมด พร้อมแสดงข้อมูลเวลาที่ใช้ออนไลน์, IP Address, MAC Address และ Bandwidth ที่ใช้/ทั้งหมด แบบ Real-Time และในกรณีที่คุณต้องการตัดการเชื่อมอินเทอร์เน็..
 • การใช้งานทั่วไป 09 - รายงาน
  ในส่วนรายงานนี้เป็นส่วนที่ แสดงข้อมูลการจราจรภายในเครือข่ายทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่... ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการจร..
 • การใช้งานทั่วไป 10 - ตั้งค่าระบบ
  ในส่วนนี้ใช้สำหรับทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ตั้งค่าความปลอดภัยเครือข่าย, (2) ตั้งค่า Dynamin DNS (DDNS) และ (3) ตั้งเวลาปิดเครื่องเซิฟเวอร์อัตโนมัติ ตั้งค่าความปลอดภ..
 • การใช้งานทั่วไป 11 - เครือข่าย
  ตั้งค่าเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายผู้ใช้งาน (LAN) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAN) ซึ่งในหน้าเครือข่ายจะแสดงภายรวมของสถานะและข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายของทั้ง LAN และ WAN อย่างละเอียด ทั้ง..
 • การใช้งานทั่วไป 12 - ไฟร์วอลล์
  ตั้งค่าไฟร์วอลเพื่อบล็อคการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องการ ในส่วนนี้คุณสามารถทำการบล็อคการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องการได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่ บล็อคเว็บไซต์, บล็อคหมายเลข Port และบล็อค BitTo..
 • การใช้งานทั่วไป 13 - จุดเชื่อมต่อ
  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานในเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา การตรวจสอบสถานะการทำงานของ Access Point ทั้งหมดในเครือข่ายจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรตรวจสอบ ในส่วนนี้คุณสามารถตรวจส..
 • การใช้งานทั่วไป 14 - ปรับแต่งธีม
  ปรับแต่งธีมเพื่อออกแบบหน้าเว็บล็อคอินสำหรับให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้ Wi-Fi Hotspot เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (User Authentication) ที่หน้าเว็บล็อคอินก่อน..
 • การใช้งานทั่วไป 15 - แอปพลิเคชั่น
  แอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเสริมที่ทำงานร่วมกับ Bluebox เพื่อเพิ่มเติมความสามารถเฉพาะทางให้กับ Bluebox ของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ตามความต้องการ Bluebox Web Accelerator คือแอปพลิเคชั..
 • การใช้งานทั่วไป 16 - อัพเดต Bluebox เวอร์ชั่นล่าสุด
  เมื่อ Bluebox มีการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ ในส่วน แดชบอร์ด จะทำการแจ้งเตือนโดยการแสดงแถบข้อความสีแดงที่ด้านบนสุดทันที คุณสามารถอัพเดต Bluebox ได้โดยคลิกที่ แถบข้อความสีแดง จากนั้นระบบจะทำการอัพเดต Bluebox..