แอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเสริมที่ทำงานร่วมกับ Bluebox เพื่อเพิ่มเติมความสามารถเฉพาะทางให้กับ Bluebox ของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ตามความต้องการ

Bluebox Web Accelerator คือแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับทำหน้าที่เป็น Proxy Server เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้เรียกมาจากอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้บริการรายต่อไปที่ต้องการค้นหาข้อมูลเดิมซ้ำกับที่มีผู้อื่นเรียกไว้แล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลจาก Proxy Server ได้เลยโดยตรง โดยไม่ต้องออกไปค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง
ข้อดีคือ คุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดแบนด์วิดธ์และเวลาการใช้งานได้อีกด้วย

รายการแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

Bluebox Apps

แอปพลิเคชั่นสำหรับ Proxy Server

Bluebox Apps

คุณสามารถคลิก คลิกเพื่อเริ่ม เพื่อให้ Proxy Server เริ่มทำงานได้ทันที โดยระบบจะทำการล้างข้อมูลแคชให้โดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลมีขนาดถึง 80% ของการใช้ฮาร์ดดิสก์ ทั้งนี้การเปิดใช้งาน Proxy Server จะทำให้เงื่อนไขการบล็อคเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณถูกยกเลิก