ไฟร์วอลล์

ตั้งค่าไฟร์วอลเพื่อบล็อคการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องการ ในส่วนนี้คุณสามารถทำการบล็อคการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องการได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่ บล็อคเว็บไซต์, บล็อคหมายเลข Port และบล็อค BitTorrent พร้อมทั้งสามารถกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแยกข้อจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละโปรไฟล์ออกจากกัน

แยกไฟร์วอลได้ด้วยโปรไฟล์

Profile with Firewall

การตั้งค่าไฟร์วอลล์ (เว็บไซต์, หมายเลข Port และ BitTorrent) จะมีผลแค่เฉพาะกับโปรไฟล์ที่คุณเลือกเท่านั้น คลิกเลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการบล็อคการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ได้ทันที โดยโปร์ไฟล์ที่ถูกบล็อคการใช้งานเรียบร้อยแล้วจะแสดงขึ้นเป็นแถบสีแดง

การบล็อคเว็บไซต์

Web Blocker

คุณสามารถบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการได้จาก 3 เงื่อนไข ได้แก่ ชื่อโดเมน (Domain Name), คีย์เวิร์ด (Keyword) และ นามสกุลไฟล์ (File Extension) เช่น facebook.com, sex และ .torrent ตามลำดับ พร้อมทั้งสามารถกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคได้ โดยการเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคจากนั้นคลิก บันทึกเวลา

เพิ่มเติม: การใช้ Keyword สามารถบล็อคเว็บไซต์ได้ทั้งหมดรวมไปถึง HTTPS แต่ก็อาจจะทำให้เว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง (ที่มี Keyword เดียวกัน) ถูกบล็อกไปด้วย แต่หากคุณบล็อคโดยการใส่ชื่อ Domain Name ของเว็บไซต์ที่ต้องการบล็อค (เช่น facebook.com หรือ facebook.co.th) จะทำให้สามารถบล็อคไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากกว่า

การบล็อคหมายเลข Port

Port Blocker

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อของบริการ (Service) บางอย่างจากการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตได้ โดยการบล็อคไปที่หมายเลขพอร์ตโดยตรง (เช่น 1024 - 49151) พร้อมทั้งสามารถกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคได้ โดยการเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคจากนั้นคลิก บันทึกเวลา

การบล็อค BitTorrent

BitTorrent Blocker

คุณสามารถบล็อคการใช้งาน BitTorrent ได้อยู่หมัด แม้ว่าจะมีการเข้ารหัสบิท (Encryption) ไว้ก็ตาม พร้อมทั้งสามารถกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคได้ โดยการเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อคจากนั้นคลิก บันทึกเวลา ซึ่งคุณสามารถดูรายชื่อผู้ที่กำลังใช้งาน BitTorrent ได้แบบ Real-Time ในส่วน ใครออนไลน์ และ รายงาน