ใครออนไลน์

ในส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์ทั้งหมด พร้อมแสดงข้อมูลเวลาที่ใช้ออนไลน์, IP Address, MAC Address และ Bandwidth ที่ใช้/ทั้งหมด แบบ Real-Time และในกรณีที่คุณต้องการตัดการเชื่อมอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์สามารถทำได้โดยคลิกที่รายชื่อผู้ใช้งานนั้นได้ทันที นอกจากนี้คุณจะสามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีผู้ที่กำลังใช้งาน BitTorrent เพราะสัญลักษณ์ BT จะปรากฎขึ้น แม้ว่าผู้ใช้งานนั้นจะถูกบล็อค BitTorrent ไว้แล้วก็ตาม

สัญลักษณ์สำคัญที่ควรรู้...

จุดสีเขียว หมายถึงผู้ใช้งานที่ยังมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนี้
จุดสีส้ม หมายถึงผู้ใช้งานที่ไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาในระยะหนึ่งแล้ว โดยจะแสดงสถานะว่า อยู่เฉยๆ

รายชื่อผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์

user online

เพิ่มเติม: หากต้องการดูรายละเอียดของผู้ใช้งานที่กำลังออนไลน์ คุณสามารถทำได้โดยการวางเมาส์ไปที่ผู้ใช้งานที่ต้องการ จากนั้นรายละเอียดของผู้ใช้งานนั้นจะปรากฏขึ้นทันที