ปรับแต่งธีม

ปรับแต่งธีมเพื่อออกแบบหน้าเว็บล็อคอินสำหรับให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้ Wi-Fi Hotspot เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (User Authentication) ที่หน้าเว็บล็อคอินก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยในส่วนนี้คุณจะสามารถออกแบบและปรับแต่งหน้าเว็บล็อคอินได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะอัพโหลดรูปภาพโลโก้, กำหนดรายละเอียดและรูปแบบ Layout, เลือกรูปภาพ Background ฯลฯ ทั้งนี้ในหน้าเว็บล็อคอินยังสามารถเปลี่ยนภาษาได้ถึง 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) เพื่อรองรับผู้ใช้งานชาวต่างชาติได้อีกด้วย

อัพโหลดโลโก้และกำหนดค่าทั่วไป

Themes

คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพโลโก้ที่ต้องการได้โดยคลิกที่ Choose File จากนั้นให้คุณกำหนดค่าทั่วไปเกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนของ หัวข้อ รายละเอียด และข้อความประชาสัมพันธ์ โดยคุณสามารถแก้ไขหรือพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเหล่านี้ได้ตามต้องการด้วยภาษา HTML นอกจากนี้ยังสามารถคลิกเลือก อนุญาต หากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเองได้อีกด้วย

แสดงรายการแพ็คเกจสำหรับจำหน่ายบัตร

Themes

คลิกเลือก แสดงรายการ หากคุณต้องการให้แสดงรายการแพ็คเกจสำหรับจำหน่ายบัตรอินเตอร์เน็ตในหน้าเว็บล็อคอินของคุณเพิ่มเติม โดยในรายการแพ็คเกจนี้คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียด ราคาบัตร แบนด์วิดธ์ อายุการใช้งาน ได้ตามต้องการ ทั้งนี้คุณสามารถใช้ HTML เพื่อออกแบบหรือสร้างรายการแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ทั้งหมด

กำหนดค่าเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา

Themes

ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของหน้าเว็บล็อคอินของคุณ โดยจะมีรูปแบบ Layout ของหน้าเว็บล็อคอินที่แตกต่างกันทั้งหมด 8 รูปแบบ คุณสามารถคลิกเลือกรูปแบบ Layout ที่คุณต้องการได้ทันที อีกทั้งยังสามารถระบุโค้ดสี (RGB) ในส่วน Primary Color เพื่อกำหนดสีหลักได้ตามที่ต้องการอีกด้วย

เลือกหรืออัพโหลดรูปภาพ Background

Themes

สุดท้ายนี้เพื่อให้หน้าเว็บล็อคอินดูสวยงามและเหมาะสำหรับสถานที่ที่คุณนำไปใช้งาน คุณสามารถคลิกเลือกรูปภาพ Background ที่กำหนดไว้ได้ตามต้องการ หรือหากคุณมีรูปภาพที่ต้องการใช้เป็น Background อยู่แล้ว ให้คลิกที่ Choose File เพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ Background ของคุณได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บล็อคอิน Wi-Fi Hotspot

Themes Themes