พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถพิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานได้ที่เมนู พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต ในส่วนผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือกพิมพ์บัตรได้ทั้งจากผู้ใช้งานทั้งหมดหรือแค่เฉพาะผู้ใช้งานที่ต้องการได้ ทั้งนี้หากคุณต้องการพิมพ์บัตรของผู้ใช้งานทั้งหมดในโปรไฟล์ก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบบัตรอินเทอร์เน็ตโดยการอัพโหลดรูปภาพพร้อมเลือกรูปแบบบัตรอินเทอร์เน็ตได้ตามที่ต้องการอีกด้วย

พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต

User Manager

อัพโหลดรูปภาพและเลือกรายชื่อผู้ใช้งาน

Print Internet Tickets

เลือก Choose File แล้วคลิก อัพโหลดรูปภาพ เพื่ออัพโหลดรูปภาพสำหรับบัตรอินเทอร์เน็ตของคุณ (กำหนดให้ใช้ไฟล์รูปภาพชนิด PNG เท่านั้น) จากนั้นให้คุณเลือกรายชื่อผู้ใช้งานและรูปแบบบัตรอินเทอร์เน็ตที่ต้องการได้ทันที จากนั้นคลิก พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต

บัตรอินเทอร์เน็ตมีทั้งหมด 2 แบบ คือ บัตรธรรมดา และ บัตรคูปอง (+ต้นขั้ว) โดยบัตรอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 แบบนี้จะแสดงข้อมูลเหมือนกัน คือมีข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน, ความเร็วอินเทอร์เน็ต, อายุการใช้งาน พร้อมช่องเซ็นต์ชื่อสำหรับผู้ใช้งานเพื่อยืนยันการรับบัตร ทั้งนี้จุดสำคัญที่แตกต่างกันเลยคือ "ชื่อผู้ใช้งาน" ในบัตรธรรมดาจะใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ส่วนในบัตรคูปอง (+ต้นขั้ว) นั้นจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

บัตรอินเทอร์เน็ตธรรมดา

User Tickets Customer Signature

บัตรอินเทอร์เน็ตคูปอง (+ต้นขั้ว)

User Tickets