ผู้ใช้งาน

ในส่วนผู้ใช้งานนี้เป็น ส่วนที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย (1) ส่วนจัดการโปรไฟล์, (2) นำเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ใช้งาน, (3) พิมพ์บัตรอินเทอร์เน็ต โดยจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด พร้อมระบุชื่อไปรไฟล์และ Bandwidth ที่ใช้งาน ทั้งนี้หากคุณต้องการค้นหาผู้ใช้งานก็สามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการลงในช่อง "คำค้นหา" และสามารถเลือกใช้ตัวกรองต่างๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สามารถค้นหาผู้ใช้งานที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ส่วนจัดการผู้ใช้งาน

User Manager

หน้าที่ผู้ใช้งาน หมายถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งาน (User) โดยผู้ใช้งานทุกคนจะถูกจำแนกออกตามลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

Admin Admin (ผู้ดูแลระบบ)
คือผู้ใช้งานที่สามารถเข้ามาจัดการทุกอย่างใน Bluebox Manager ได้ทั้งหมด
Staff Staff (ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ)
คือผู้ใช้งานที่สามารถเข้ามาจัดการใน Bluebox Manager ได้เหมือนกับ Admin แต่สามารถ จัดการได้แค่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเท่านั้น จะไม่สามารถจัดการในส่วนตั้งค่าระบบ, เครือข่าย, ไฟร์วอล, ปรับแต่งธีม ฯลฯ ได้เลย
User User (ผู้ใช้งานทั่วไป)
คือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป (ไม่สามารถเข้ามาจัดการใน Bluebox Manager ได้)

ดู/แก้ไข/ลบผู้ใช้งาน

User Manager

ดูรายละเอียดผู้ใช้งาน

View User

คุณสามารถดูรายละเอียดของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานแบนด์วิดธ์ทั้งหมด/วันนี้/เดือนนี้ หรือเวลาที่ใช้ออนไลน์ทั้งหมด/วันนี้/เดือนนี้ อีกทั้งยังมีการแสดง 50 เซสชั่นล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานย้อนหลังได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

แก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน

Edit User

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งานได้ทั้งหมด (ยกเว้นชื่อผู้ใช้งาน) และสามารถใส่รายละเอียดของผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสนักเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใส่หมายเลข MAC Address เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจาก MAC Address อื่นได้อีกด้วย (เช่น 1c:7e:e5:39:d3:8a)