การติดตั้ง

  • การติดตั้ง 01 - การเตรียมแผ่น CD
    สิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมสำหรับการติดตั้ง Bluebox คือ ไฟล์ Bluebox ISO ซึ่งคุณจะได้รับทางอีเมลหลังจากสั่งซื้อ (หรือทดลองใช้งาน) โดยภายในอีเมลจะมีไฟล์ Bluebox ISO ทั้งแบบ 32 bit และ 64 bit (ขนาดไฟล์ ~350..
  • การติดตั้ง 02 - การเตรียมเครื่องและเครือข่าย
    Bluebox เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS) หมายความว่าคุณสามารถนำมาติดตั้งลงบนเครื่อง PC ทั่วไปหรือเครื่อง Computer Server ได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องลง M$ Windows หรือ Ubuntu ไว้ล่วงหน้า เพียงแต่คุณเตรีย..
  • การติดตั้ง 03 - ขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียน
    Bluebox เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS) หมายความว่าคุณสามารถนำ ไฟล์ Bluebox ISO มาไรท์ลงแผ่น CD-R (แผ่นเปล่า) และติดตั้งลงใน เครื่องเซิฟเวอร์ที่เตรียมไว้ ได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องลง M$ Windows หรือ U..