ขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียน

Bluebox เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS) หมายความว่าคุณสามารถนำ ไฟล์ Bluebox ISO มาไรท์ลงแผ่น CD-R (แผ่นเปล่า) และติดตั้งลงใน เครื่องเซิฟเวอร์ที่เตรียมไว้ ได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องลง M$ Windows หรือ Ubuntu ไว้ก่อนล่วงหน้า ในขั้นตอนการติดตั้งนี้หลังจากที่คุณใส่แผ่น CD ลงในเครื่องเซิฟเวอร์แล้ว ขั้นแรกคุณจะต้องทำการ ตั้งค่า BIOS ให้ Boot จากแผ่น CD จากนั้นจึงจะสามารถเริ่มการติดตั้ง Bluebox ได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ (การติดตั้งทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที)

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มการติดตั้ง BlueboxOS

หลังจาก ใส่แผ่น CD ลงในเครื่องเซิฟเวอร์และตั้งค่า BIOS เรียบร้อยแล้ว ให้คุณ Boot เครื่องเซิฟเวอร์ขึ้นมาใหม่ คุณจะพบกับหน้าจอการติดตั้งเหมือนในรูปด่านล่างนี้ จากนั้นเริ่มการติดตั้งโดยเลือก BlueboxOS Installation แล้วกด [ENTER]

กด [ENTER] เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง BlueboxOS ในขั้นตอนต่อไป...

ขั้นตอนที่ 2 ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์และติดตั้ง BlueboxOS

ในการติดตั้ง BlueboxOS ระบบจำเป็นต้องทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ นั่นหมายความว่า ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะสูญหาย หลังจากขั้นตอนนี้ กด < Yes > เพื่อยอมรับการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์


หลังจากฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้ว จะทำการติดตั้ง BlueboxOS พร้อมตั้งค่าระบบใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ


การติดตั้ง BlueboxOS ลงในเครื่องเซิฟเวอร์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ กด [ENTER] เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

หลังจากที่ได้ เตรียมเครื่องเซิฟเวอร์ เสร็จไปก่อนหน้านี้แล้ว นี่คืออีกขั้นตอนที่สำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่า Bluebox ของคุณสามารถ (1) เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในได้ (2) สามารถใช้งานและแชร์อินเทอร์เน็ตได้ โปรแกรมติดตั้งจะถามว่าคุณมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะ Fixed IP หรือไม่?

กรณีที่ (1) โดยทั่วไปแล้ว ADSL Modem จะมีการแจก DHCP อยู่แล้ว (ไม่ใช่ Fixed IP) หากคุณไม่แน่ใจหรือคุณไม่ได้ใช้ Fixed IP ให้กด [ENTER] เพื่อดำเนินการต่อได้เลย

กรณีที่ (2) ในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้อง Fix IP ให้คุณกด Y แล้ว [ENTER] คุณจะพบกับหน้าจอด่านล่างนี้ เพื่อให้กำหนดค่าต่างๆ ของ WAN1 ด้วยตัวเอง

จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครื่องเซิฟเวอร์ไปยังเครือข่ายทั้ง LAN และ WAN พร้อมแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาหากมีข้อผิดพลาด เมื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้วพบว่าทั้ง LAN และ WAN แสดงผลเป็น OK ทุกเงื่อนไข นั่นแสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณสมบูรณ์แบบ (คุณเสียบสายถูกต้อง) แต่หากแสดงผล Error ให้คุณกลับไปแก้ไขปัญหาที่เงื่อนไขนั้นแล้วกด [ENTER] เพื่อให้ระบบตรวจสอบการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ข้อแนะนำ: ในกรณีที่คุณมี WAN มากกว่า 1 เส้น เพื่อให้ง่ายในการติดตั้งครั้งแรก ให้คุณเสียบสาย WAN แค่เส้นเดียวก่อน และเมื่อ Bluebox ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าสาย WAN ที่คุณเสียบนั้นถูกต้อง (คือแสดงผลเป็น OK ทุกเงื่อนไข) จากนั้นคุณค่อยเสียบสาย WAN ที่เหลือเพิ่มเข้าไปทีหลัง
หากคุณพบ Error: ในกรณีที่เงื่อนไขของ Connected Cable ทั้ง LAN และ WAN แสดงผล OK (นั่นแปลว่าได้มีการเสียบสายเอาไว้) แต่เงื่อนไขที่เหลือของ WAN กลับแสดงผล Error ทั้งหมด (หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้) นั่นอาจเป็นผลมาจากการเสียบสาย LAN สลับกัน.. ลองนึกภาพ หากคุณเสียบสาย WAN (อินเทอร์เน็ต) เข้าไปยังเครือข่ายที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร?

วิธีแก้ไขคือ ให้คุณสลับสาย LAN ที่ต่อด้านหลังเครื่องเซิฟเวอร์โดยตรง แล้วกด [ENTER] เพื่อให้ระบบตรวจสอบการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 ลงทะเบียนด้วย Bluebox License

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Bluebox ในเครื่องเซิฟเวอร์ของคุณด้วย License Key ที่ได้รับทางอีเมลหลังจากสั่งซื้อ (หรือทดลองใช้งาน) โดยให้คุณพิมพ์ License Key ของคุณลงไป (ข้อควรระวัง: คุณจะต้องพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องทั้งหมด)

หากตรวจสอบแล้วพบว่า License Key ถูกต้อง นั่นหมายความว่าการลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งาน Bluebox ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการติดตั้ง Bluebox จากนั้นให้คุณกด [ENTER] เพื่อรีบูตระบบ และหลังจากนี้คุณจะสามารถเข้ามาจัดการในส่วนของ Bluebox Manager ต่อได้ทันที

ในกรณีที่คุณ Fix IP ไว้ในขั้นตอนที่ 3 คุณจำเป็นต้องเข้า Bluebox Manager แล้วทำการ ตั้งค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อกำหนดค่า WAN1 อีกครั้ง เนื่องจากตัวติดตั้ง Bluebox จะไม่มีการบันทึกค่าที่คุณได้ Fixed IP ไว้